Şikayetiniz şirket personelinin şirket iç kurallarına veya yasal düzenlemelere aykırı davranışları, şirkete ait malzemelerin usulsüz kullanılması veya malzemelere zarar verilmesi, şirket itibarına gölge düşürülmesi, görevin suistimal edilmesi, taciz, hırsızlık, fiziksel darp veya benzeri etik ilkelerin ihlal edilmesi ile ilgili mi?